Pakkaussuunnittelu • Package Design

PrimaDog pakkausuudistus

Olin mukana suunittelemassa ja toteuttamassa PrimaDog -pakkausuudistusta. Osallistuin pakkauksen visuaalisen ilmeen viimeistelyyn, toteutin pakkausten sarjoittamista, taitoin pakkaukset, sekä valmistin pakkauksista painovalmiit aineistot. PrimaDog -pakkausten uudistuksessa hyödynnettin saman kokoisten pakkausten välillä yhteisiä painolaattoja, joiden käyttämisellä saavutettiin merkittävää taloudellista säästöä.

Kaikki uudistetut pakkaukset tulevat näkymään kaupoissa vuoden 2024 aikana. Uudistettuihin pakkauksiin voi tutustua laajemmin PrimaDogin nettisivuilla www.primadog.com

Pakkauskuvat © PrimaDog

Share